QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
TỈNH TIỀN GIANG


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày: 12/11/2018 đến ngày 18/11/2018

ThứBuổiNội dung công việcThành phầnĐịa điểm
Thứ 2 (12/11/2018) Sáng- Thực hiện các công việc thường xuyên - Các phòng - Quỹ Đầu tư phát triển
Chiều- Thực hiện các công việc thường xuyên- Các phòng - Quỹ Đầu tư phát triển
Thứ 3 (13/11/2018) Sáng- Thực hiện các công việc thường xuyên- Các phòng - Quỹ Đầu tư phát triển
Chiều- Thực hiện các công việc thường xuyên- Các phòng - Quỹ Đầu tư phát triển
Thứ 4 (14/11/2018) Sáng- Dự HN kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp
- Thực hiện các công việc thường xuyên
- Giám đốc Quỹ
- Các phòng
- Ngân hàng NN-CNTG
- Quỹ Đầu tư phát triển
Chiều- Thực hiện các công việc thường xuyên- Các phòng - Quỹ Đầu tư phát triển
Thứ 5 (15/11/2018) Sáng- Thực hiện các công việc thường xuyên
- Các phòng - Quỹ Đầu tư phát triển
Chiều- Thực hiện các công việc thường xuyên
- Họp Chi ủy tháng 11/2018 (15h)
- Các phòng
- Chi ủy Chi bộ
- Quỹ Đầu tư phát triển
- Phòng họp Quỹ ĐTPT
Thứ 6 (16/11/2018) Sáng- Họp Chi bộ tháng 11/2018
- Thực hiện các công việc thường xuyên
- Tất cả đảng viên
- Các phòng
- Phòng họp QĐTPT
- Quỹ Đầu tư phát triển
Chiều- Thực hiện các công việc thường xuyên
- Các phòng - Quỹ Đầu tư phát triển
Thứ 7 (17/11/2018) Sáng- Trực cơ quan- Bảo vệ- Quỹ Đầu tư phát triển
Chiều- Trực cơ quan - Bảo vệ- Quỹ Đầu tư phát triển
Chủ nhật (18/11/2018) Sáng- Trực cơ quan- Bảo vệ- Quỹ Đầu tư phát triển
Chiều- Trực cơ quan- Bảo vệ- Quỹ Đầu tư phát triển

Tuần trước
Tuần hiện tại
Tuần kế tiếp