QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
TỈNH TIỀN GIANG


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày: 12/02/2018 đến ngày 18/02/2018

ThứBuổiNội dung công việcThành phầnĐịa điểm
Thứ 2 (12/02/2018) Sáng- Họp Chi ủy tháng 02/2018 (07 giờ)
- Họp Chi bộ tháng 02/2018 (08 giờ)
- Chi ủy Chi bộ
- Tất cả đảng viên
- Phòng họp QĐTPT
- Phòng họp QĐTPT
Chiều- Thực hiện các công việc thường xuyên - Các phòng- Quỹ Đầu tư phát triển
Thứ 3 (13/02/2018) Sáng- Họp mặt cuối năm - Tất cả CC, NLĐ- Phòng họp QĐTPT
Chiều- Thực hiện các công việc thường xuyên - Các phòng - Quỹ Đầu tư phát triển
Thứ 4 (14/02/2018) Sáng- Trực tết cơ quan - Bảo vệ- Quỹ Đầu tư phát triển
Chiều- Trực cơ quan- Bảo vệ - Quỹ Đầu tư phát triển
Thứ 5 (15/02/2018) Sáng- Trực Tết Nguyên đán - Giám đốc Quỹ, Lái xe, Ng Thị Hoàng Oanh, Lê Thị Minh Hương- Quỹ Đầu tư phát triển
Chiều- Trực Tết Nguyên đán - Giám đốc Quỹ, Lái xe, Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Lê Thị Minh Hương- Quỹ Đầu tư phát triển
Thứ 6 (16/02/2018) Sáng- Trực Tết Nguyên đán - Vi Quang Hưng
Nguyễn Thị Thùy Linh
Huỳnh Thị Như Tuyền
Ng Hoàng Phương Thảo
- Quỹ Đầu tư phát triển
Chiều- Trực Tết Nguyên đán - Vi Quang Hưng
Nguyễn Thị Thùy Linh
Huỳnh Thị Như Tuyền
Ng Hoàng Phương Thảo
- Quỹ Đầu tư phát triển
Thứ 7 (17/02/2018) Sáng- Trực Tết Nguyên đán - Nguyễn Thị Kim Thu
Lê Châu Việt Thanh
- Quỹ Đầu tư phát triển
Chiều- Trực Tết Nguyên đán - Nguyễn Thị Kim Thu
Lê Châu Việt Thanh
- Quỹ Đầu tư phát triển
Chủ nhật (18/02/2018) Sáng- Trực Tết Nguyên đán - Nguyễn Quốc Tuấn (A)- Quỹ Đầu tư phát triển
Chiều- Trực Tết Nguyên đán - Nguyễn Quốc Tuấn (A)- Quỹ Đầu tư phát triển

Tuần trước
Tuần hiện tại
Tuần kế tiếp